top of page

Huisreglement

1. Algemene regels

1.1. In de praktijk geldt een algeheel rook- en vapeverbod
1.2. Dieren zijn om hygiënische redenen niet toegestaan in de praktijk, ook niet in de wachtkamer.

1.3. Indien u bij verhindering niet tenminste 24 uur van te voren afzegt, zullen de kosten van de behandeling fysiotherapie of manuele therapie voor uw eigen rekening zijn. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij uw ziektekostenverzekering. De kosten voor een niet nagekomen afspraak fysiotherapie bedragen €37.50 en voor een niet nagekomen afspraak manuele therapie bedragen €47.50 en dienen bij de eerstvolgende behandeling contant of per pin voldaan te worden.
1.4. Geen waardevolle bezittingen in de behandelruimte achterlaten. Fysiotherapie Vrij Bewegen is niet aansprakelijk voor vermissing/verlies of beschadiging van bezittingen van patiënten/cliënten of anderen, die het pand betreden.

 

2. Hygiëne

2.1. Gaarne bij ieder bezoek een handdoek meenemen en plaatsen op behandelbank en/of trainingsapparatuur.
2.2. Bij het betreden van de sportzaal is het verplicht om schoon schoeisel te dragen.

 

3. Overname bij vervanging tijdens ziekte of afwezigheid fysiotherapeut / manuele therapeut

3.1. Wanneer uw fysiotherapeut/manuele therapeut afwezig is is het mogelijk dat er in overleg met u een vervanger (altijd een gediplomeerd fysiotherapeut) de betreffende behandeling overneemt. Met uw mondelinge toestemming gaat u hiermee
akkoord en vervalt de noodzaak tot een schriftelijke toestemmingsverklaring voor deze overname.

 

4. Verzekeringsgegevens / betalingsvoorwaarden

4.1. Iedere patiënt/cliënt is verantwoordelijk voor het overleggen van correcte verzekeringsgegevens betreffende verzekeringsmaatschappij, polisnummer en pakketvorm. Indien de door u aangeleverde gegevens niet correct zijn en de
verzekeringsmaatschappij de declaratie van Fysiotherapie Vrij Bewegen op die gronden afwijst, dient u de kosten van de behandeling(en) zelf te betalen. Mogelijk worden er dan andere tarieven voor de behandeling gehanteerd. De tarieven voor de behandelingen kunt u vinden op onze website www.fysiotherapievrijbewegen.nl en in de wachtkamer.
4.2. Iedere patiënt/cliënt dient zelf te informeren bij zijn/haar verzekeringsmaatschappij naar het aantal behandelingen fysiotherapie/manuele therapie waar hij/zij recht op heeft. Bij overschrijding van dit aantal dient u de kosten van de
behandeling zelf te betalen. U dient na elke behandeling de kosten contant of per pin te voldoen.
4.3. Indien patiënt/cliënt geen voldoende (aanvullende) verzekering heeft voor fysiotherapie, dient de behandeling direct betaald te worden na de behandeling. De behandeling kan per pin of contant voldaan worden. 
4.4. De tarieven voor een behandeling fysiotherapie en/of manuele therapie kunnen per verzekeringsmaatschappij verschillen.

 

Belangrijk!

De patiënt/cliënt dient zich uiterlijk vóór de 2e behandeling fysiotherapie of manuele therapie op de hoogte gesteld te hebben van bovenstaand reglement en gaat akkoord met bovenstaande voorwaarden/regels. Indien de patiënt/cliënt niet akkoord gaat met ons huisreglement dient hij/zij dit aan te geven bij de betreffende behandelend therapeut uiterlijk vóór de 2e behandeling

bottom of page